Activitatea de restaurare

Activitatea de restaurare a început în luna martie 2020 și s-a desfășurat continuu până înaintea vernisării expoziției. Partenerul de proiect, Muzeul Național al Unirii Alba-Iulia și-a asumat integral responsabilitatea pentru activitatea de restaurare, având experiența și resursele necesare în calitate de Centru național de restaurare și conservare a cărții vechi.

Această activitate a presupus, ca prim pas, selecționarea manuscriselor cu prioritate de restaurare, iar principalele criterii ale acestei selecții au fost stabilite în funcție de gravitatea gradul de afectare al stării de conservare și de importanța/relevanța manuscrisului. Cei doi Experți conservare-restaurare carte veche, precum și Expertul restaurare legătură carte veche angajați ai Muzeului Național al Unirii Alba-Iulia sunt implicați în munca de restaurare a fiecărui manuscris în parte și propun tehnicile de restaurare pentru piesele aflate în lucru. Toate manuscrisele asupra cărora s-a realizat intervenția de restaurare au trecut, după necesități, prin fiecare etapă de restaurare: analize fizico-chimice, ( test de solubilitate, analiză pigmenți, stabilirea Ph-ului), curățiri mecanice (îndepărtarea impurităților cu pensulă moale), fixarea culorilor și pigmenților solubili, curățări umede cu soluții hidroalcoolice (rehidratare), consolidări ale fisurilor, emoliere, restaurarea volumului de carte de proveniență, completări ale suportului de text/lacunelor de material, confecționarea scoarțelor de carton și atașarea lor la corpul cărții, croirea învelitorilor de piele/pergament și tragerea lor pe scoarțe, confecționare de cutii de protecție/mape din carton cu pH neutru. Asistentul conservare-restaurare carte veche angajat la Muzeul Național al Unirii Alba-Iulia a asistat și a participat la desfășurarea fiecăreia din aceste etape, precum și la munca de digitizare a manuscriselor.

Au fost restaurate atât manuscrise de sine stătătoare, cât și pergamente ce provin din legăturile altor cărți. Cele din urmă necesită o laborioasă activitate de restaurare: scoaterea pergamentului de pe corpul cărții cu sau fără descoasere, relegarea corpului cărții cu verificarea prealabilă a paginației, precum și confecționarea scoarțelor de carton și atașarea lor la corpul cărții prin metoda prelungirii nervurilor, croirea învelitorilor de piele/pergament și tragerea lor pe scoarțe, cu profilarea nervurilor şi protejarea ornamentelor existente. 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *