Conceperea design-ului vitrinelor expoziționale

În urma finalizării achiziției mobilierului expozițional, o primă activitate de pregătire a expoziției a constat în proiectarea/amenajarea spațiului expozițional.
O altă activitate, care s-a desfășurat în luna decembrie 2021, a constat în elaborarea conceptului general al expoziției in situ, prin stabilirea conținutului expozițional al fiecărei vitrine expoziționale în scopul prezentării obiectelor asupra cărora s-a intervenit, prin restaurare, pe parcursul desfășurării proiectului.
În conceperea expoziției s-a ținut cont de chestiunile cele mai relevante legate de manuscrisele medievale, de provenineța, istoria și traseul lor european, de înrudirea cu alte manuscrise din diverse centre europene.
În activitatea de planificare a vitrinelor expoziționale s-a implicat și instituția parteneră din Norvegia, în special prin Expertul facilitator grupuri și proiectare expoziţie, care, împărtășind din experiența sa în organizarea și curatorierea unor expoziții în format clasic, a oferit câteva argumente utile pentru organizarea vitrinelor ținând cont de tipul și forma manuscriselor restaurate, de datare și proveniență sau de înrudirea/legăturile existente între manuscrise. Astfel, prin consultarea directă a expertului în proiectarea expozitiilor, reprezentant al Bjerkaker LearningLab, și prin colaborarea între Academia Română, Filiala Cluj-Napoca și Bjerkaker LearningLab din Norvegia, s-a realizat design-ul expozițional al vitrinelor.
În prima vitrină, cu caracter general, sunt evidențiate locuri unde pot fi găsite fragmente de manuscrise: în legătura corpului cărții, rătăcite între filele acestora sau chiar lipite de acestea sau sub formă de copertă sau cotor al corpului cărții.
În cea de-a doua, sunt exemplificate locurile din legătura cărții de unde au fost extrase/au provenit câteva din manuscisele restaurate.
Cea de-a treia vitrină prezintă modul de reconstituire a câtorva dintre manuscrisele care, înainte de a fi restaurate, erau considerate ca fragmente independente/separate unele de altele și care, prin restaurare, au putut fi identificate (reîntregite întocmai pieselor unui puzzle) ca părți ale aceleiași file de manuscris.
Cea de-a patra vitrină reconstituie proveniența cărților suport.
În a cincea vitrină sunt expuse manuscrise liturgice a căror origine nu a putut fi stabilită cu certitudine.
A șasea vitrină conține Antifonare și Graduale Transilvănene, iar cea de-a șaptea reconstituie, în mod similar cu vitrina precedentă, Antifonare și Graduale cu decorațiuni colorate de proveniență orădeană.
Cea de-a opta vitrină dezvăluie publicului una dintre cele mai spectaculoase și mai mari piese restaurate în cadrul proiectului, respectiv Gradualul, respectiv cartea de cântece liturgice folosită în Biserica catolică Sf. Mihail, una dintre instituțiile/clădirile simbolice ale orașului Cluj, respectiv biserica gotică din centrul orașului.
Cea de-a noua vitrină conține Psaltirea OFM Cluj și două manuscrise decorate.
În fine, cea de-a zecea vitrină conține cărțile care, în urma desprinderii manuscriselor de pe copertele corpului cărților, au fost relegate în piele în Laboratorul de restaurare al Muzeului Național al Unirii Alba-Iulia.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *