Echipa proiectului

IMG_4383

Codruţa Cuceu (n. 1979) este managerul proiectului FRAGMED – Un puzzle transilvan: reconstituind cultura medievală din fragmente de codici și cercetător ştiinţific II în cadrul Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca. Este licenţiată în filosofie (2002) și absolventă a masteratului de „Cultură şi comunicare” din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (2003). În 2010 obține titlul de doctor în filosofie. A beneficiat de o bursă postdoctorală (2011-2013) la Academia Română, Filiala Iași și de câteva stagii de cercetare internaționale la Central European University (2013), Philosophische Facultät III, Institut für Sozialwissenschaften, Humboldt Universität, Berlin (2011-2012), Bergische Universität Wuppertal (2009), Institut für Philosophie, Universität Wien (2006). Domeniile sale de interes sunt filosofia moralei, filosofia politică şi socială, filosofia religiilor şi filosofia românească. Este autoarea cărții Spaţiu public şi spaţiu privat. O perspectivă românească” (2013) și a peste cincizeci de studii de specialitate publicate în volume colective și reviste naționale și internaționale. A publicat câteva ediții critice din opera lui Eugeniu Sperantia și o traducere din limba engleză a unui volum de filosofia religiilor. Pe lângă activitatea de cercetare, a coordonat șase proiecte finanțate din fonduri europene și naționale și a fost membră în alte trei proiecte colective de cercetare. 

Sorin Crișan (n. 1966) este Director al Bibliotecii Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, începând cu anul 2016, și Rector al Universității de Arte din Târgu-Mureș din 2011. A obținut titlul de Doctor în Arte, domeniul Teatru în 2001 și pe cel de Doctor în Istorie în 2011 și este profesor de estetică și doctrine regizorale, precum și coordonator de doctorat în domeniul Teatru. Totodată, este membru al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru, UNITER și al Uniunii Scriitorilor, fiind atât redactor șef al revistei „Symbolon” cât și membru în colegiul științific al revistelor „Jurnalul Artelor Spectacolului”, „DramArt” și „Communiqué”. A publicat următoarele cărți de estetică și teorie teatrală: Circul lumii la D.R. Popescu (2002), Jocul nebunilor (2003), Teatru, viață și vis. Doctrine regizorale (2004), Teatrul de la rit la psihodramă (2007), Teatru și cunoaștere (2008), Sublimul trădării (2011), Arta, fizionomia și circulația cărții în Transilvania secolelor XV-XVI (2014). Este și autorul unui număr impresionant de studii și articole din domeniile teatrului și al culturii, publicate în reviste și volume de specialitate, în țară și în străinătate și a fost distins cu Premiul Național de Critică în 2003. Se bucură de o vastă experiență în domeniul Biblioteconomiei, este acreditat de Ministerul Culturii ca Expert manuscrise – carte veche din anul 2005 și ocupă funcția de Expert clasare în cadrul proiectului FRAGMED – Un puzzle transilvan: reconstituind cultura medievală din fragmente de codici.

Adrian Papahagi este conferențiar dr. habil. la Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai” și director al Centrului de Istoria Cărții și a Textelor (CODEX). Medievist, doctor în filologie al Universității Paris IV-Sorbonne (2006), a fost elev străin al École Normale Supérieure și bursier al The Warburg Institute-Londra, Maison française d’Oxford și New Europe College-București. Între 1999-2005, a predat la Sorbona, la Institutul Catolic din Paris și la Institut national supérieur du professorat et de l’éducation, Versailles. Predă paleografie latină și codicologie la UBB-Cluj, precum și un curs de codicologie în cadrul „Diplomei europene de studii medievale” a Federației Internaționale a Institutelor de Studii Medievale (FIDEM). Cercetează și scrie despre tradiția lui Boethius în Evul Mediu timpuriu, literatura engleză veche, opera lui Shakespeare, manuscrisele și bibliotecile insulare, carolingiene sau transilvănene. A coordonat lucrarea  Manuscrisele medievale occidentale din România. Census, Iași: Polirom, 2018 (cu A. C. Dincă și A. Mârza).

Alexandru Ştirban este șef al Centrului Național de Conservare și Restaurare a Cărții Vechi Alba Iulia din cadrul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. Ca și Expert restaurator și șef al Centrului, a avut o activitate bogată atât în domeniul restaurării patrimoniului cultural-naţional, cât şi în cercetarea științifică de identificare a celor mai bune metode de conservare preventivă, conservare curativă şi de restaurare a cărţilor şi documentelor vechi. Experienţa dobândită a fost concretizată prin restaurarea unui număr mare de obiecte de patrimoniu, lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, proiectarea, amenajarea și prezentarea unor expozitii, inițierea de filme și activități media. Activitatea de specialitate desfăşurată este confirmată în baza contractelelor de restaurare cu mari muzee, biblioteci sau instituţii de cult din România și din străinătate, a programelelor de de cercetare desfăşurate cu instituţii naţionale și internaționale, precum şi prin contribuţia adusă în domeniul pregătirii şi specializării viitorilor specialişti din domeniu. Iniţierea înfiinţării Centrului Naţional de Conservare şi Restaurare a Cărţii Vechi la Alba Iulia (1996), validarea şi afirmarea acestuia pe plan naţional şi internaţional, a contribuit la atenţionarea specialiştilor şi a publicului asupra problemelor legate de salvarea patrimoniului național.

Maria Similia Zgârciu este Expert Conservare-Restaurare Carte Veche la Centrul Național de Conservare și Restaurare a Cărții Vechi/ Muzeul Național al Unirii Alba Iulia. Activitatea sa se centrează pe identificarea  factorilor de deteriorare care periclitează starea de sănătate a obiectelor pe suport papetar, respectiv, găsirea  celor mai optime metode de conservare, restaurare și de valorificare a lor. Realizează  fișe de conservare, propune metodologii de restaurare, oferă informații despre natura materialelor suport și a celor utilizate  în procesele de conservare și restaurare. De asemenea,  se ocupă de  elaborarea  și promovarea  studiilor  cu privire la utilizarea informației obținute în urma procedurilor, valorificate prin proiecte științifice și educaționale, în sprijinul conservării, restaurării și protecției patrimoniului cultural.

Marius Nicolae Anghel este Expert Restaurare Legătură Carte la Centrul Național de Conservare și Restaurare a Cărții Vechi din cadrul  Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. Munca sa presupune restaurarea legăturilor originale ale cărților sau confecționarea unora noi, în funcție de particularitățile specifice ficărei cărți. Efectuează tratamente  de specialitate obiectelor de patrimoniu din colecţiile Muzeului Naţional al Unirii, precum şi cele aparţinând altor deţinători, respectiv muzee, instituții  de cultură și de cult. Întreaga sa activitate este  subordonată ideii de conservare- restaurare a patrimoniului naţional  şi valorificată prin realizarea de expoziții și participarea cu lucrări la saloane de specialitate, precum și prin instruirea practică a viitorilor restauratori. 

Sturla Bjerkaker a absolvit studii universitare în sociologie, pedagogie și educație pentru adulți, fiind un specialist experimentat în formarea continuă și educația adulților, cu angajamente de lungă durată atât în Norvegia, cât și în străinătate. A fost timp de aproape 20 de ani secretar general al Asociației Norvegiene pentru Educația Adulților. De asemenea, a fost director al Academiei Populare Nordice condusă de Consiliul de Miniștri Nordic, membru al consiliului de conducere al Asociației Europene pentru Educația Adulților și al Consiliului Internațional pentru Educația Adulților. Din 2014 Sturla Bjerkaker este membru al International Adult and Continuing Education Hall of Fame. În prezent, prin organizația sa non-guvernamentală Bjerkaker LearningLab, acesta este implicat în mai multe proiecte europene în domenii privitoare la democrație, cetățenie activă, cultură și studii legate de îmbătrânire.

Kristina Skåden (n. 1965) are o vastă experiență de cercetare, publicare, predare, de management al patrimoniului cultural și muzeograf. Este un experimentat istoric al culturii și al artei și deține titlul de Doctor în domeniul Știință și Tehnologie (STS)/Studii de istorie culturală și peisagistică, obținut de la Universitatea din Oslo. Din 2020, Kristina Skåden este Curator avansat la Muzeul Maihaugen, Fundația Museul Lillehammer, Norvegia. În cadrul muzeului, principalele sale domenii de interes sunt cercetarea și planificarea de expoziții și proiecte. Kristina Skåden a fost cercetător invitat la Centrul pentru Tehnologie și Societate de la Technische Universität Berlin și la EHGO/UMR Geographié-cités, Paris. Pe parcursul unei burse post-doctorale de trei ani, în cadrul Universității din Oslo, principalul său obiect de cercetare a fost relația dintre științele umaniste digitale și istoria cunoașterii. Kristina Skåden a lucrat în domeniul patrimoniului cultural, gestionând Patrimoniul Cultural Tehnic și Industrial în cadrul Direcției pentru Patrimoniu Cultural, în calitate de Consultant senior independent și cercetător pe lângă al Biroul pentru patrimoniu cultural al zonei Hedmark/Innlandet. Domeniile sale de interes includ patrimoniul cultural critic, studiile legate de domeniul științei și Tehnologiei, teoria rețelei de actori (ANT), muzeologia, istoria cunoașterii și studiile feministe.

Bogdan Crăciun (n. 1961), deține un master în antropologie istorică (2002) și un doctorat în istorie (2010). Interesul său științific se concentrează pe Transilvania secolului al XIX-lea și în special pe utilizarea și exploatarea surselor specifice de demografie istorică, necesare în dezvoltarea bazelor de date utilizate pentru reconstrucția familiilor. B. Craciun are o bună experiență managerială fiind din 2007 șeful secției Cărți vechi și rare din cadrul Bibliotecii Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, coordonând din această postură mici proiecte de digitizare. De asemenea, are o experiență solidă în cercetare, ca lider de proiect (2 proiecte) și ca membru în echipă (5 proiecte). Cea mai recentă implicare a sa a fost în proiectul internațional Biblioteca digitală: premise și concepte (2015), desfășurat în colaborare cu The Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory – Gjøvik University College, pentru crearea unui Plan de Realizare a unei Biblioteci Digitale în vederea valorificării patrimoniului cultural al Bibliotecii Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române. B. Craciun este coautor al unei bibliografii privind studiile de populație din România și al unui volum dedicat inventarierii cărții vechi românești din Imperiul Habsburgic, a coeditat o conscripție din secolul al XIX-lea și a publicat un număr semnificativ de studii în reviste românești și internaționale. A fost distins cu Premiul Academiei Române (2018) și Medalia „Distincția culturală” a Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române (2015).

Druța Monica, asistent conservare – restaurarea în cadrul proiectului. Își începe activitatea profesională în anul 2006 ca și conservator în cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău, iar din anul 2016 este conservator în cadrul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. Absolventă în anul 2004 a Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Facultății de Istorie și Filologie, specializarea Muzeologie, Conservarea și Restaurarea Patrimoniului, a devenit în anul 2009 conservator acreditat (specializarea obiecte de artă și monumente) al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și al Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, iar în anul 2012 Expert Acreditat de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național în domeniul Conservării Patrimoniului Mobil. Activitatea sa științifică cuprinde numeroase lucrări publicate în reviste de specialitate care tratează conservare preventivă a patrimoniului mobil (Conceperea şi execuţia proiectului depozitului de material arheologic provenit din situl arheologic de la Suplacu de Barcău/Porţ „Corău”, Conservarea preventivă a colecţiei de clișee pe sticlă din patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Schimbarea locației unui depozit de bunuri culturale mobile și rolul conservării preventive în această operațiune, etc.) și demararea în anul 2020 a unui proiect de cercetare doctorală privind activitatea de conservare din cadrul instituțiilor muzeale la Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca, Școala Doctorală Studii de Populație și Istoria Minorităților.

Tudor Vlassa este asistent restaurator de carte veche în cadrul proiectului Fragmed și coordonator IT la Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca. Este licențiat în Științe Politice linia de studii Engleză cu un masterat în Managementul Organizațiilor Politice și Științele Comunicării. A facut studii post-universitare de biblioteconomie în cadrul Facultății de Istorie si Filosofie. Este reprezentant PR la Clubul de Cultură Japoneză din Cluj-Napoca, având legatură directă cu Centrul Cultural Japonez și Centrul de Cooperări Internaționale din cadrul UBB.

Mihai-Daniel Brașovean este responsabilul financiar al proiectului FRAGMED  pentru promotorul de proiect Academia Română Filiala Cluj-Napoca.  De asemenea, este economist la Unitatea Militară 02216 Cluj-Napoca. Este membru al corului Catedralei Mitropolitane Ortodoxe din Cluj-Napoca incepând cu anul 2014. A  urmat cursurile Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, nivel masterat în perioada 2009-2011 și nivel licență în perioada 2006-2009. A urmat cursurile Seminarului Teologic Liceal Ortodox “Sf. Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare în perioada 2000-2005. A fost dirijor al corului mixt de la Parohia Ortodoxă Dej 1 “Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” în perioada 2004-2014.

Daniela Iulia Rusu este angajată la Muzeul Național al Unirii Alba-Iulia din anul 2017 în cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate, având funcția de inspector de specialitate. A absolvit Seminarul Teologic Ortodox ”Mitropolit Simion Ștefan” din Alba Iulia (2006 – 2010), urmând apoi Facultatea de Științe Economice, Specializarea ”Contabilitate si informatică de gestiune” din cadrul Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (2011 – 2014). În prezent, înregistrează și prelucrează documentele contabile ale proceselor și fenomenelor economice ce apar în cadrul unității patrimoniale și se pot exprima valoric. Este responsabil financiar în cadrul unor proiecte finanțate prin fonduri europene nerambursabile și accesate de Muzeul Național al Unirii Alba-Iulia.În cadrul acestor proiecte, se ocupă de asigurarea procedurilor necesare implementarii proiectului, realizarea rapoartelor financiare, efectuarea la timp a plăților, asigurarea gestionării conturilor bancare deschise pentru operarea tranzacțiilor financiare legate de implementarea proiectului, asigurarea și asumarea răspunderii pentru buna desfășurare a activităților financiar-contabile si intocmirea documentelor specifice pentru efectuarea decontarilor si a rambursarilor, verificarea eligibilității cheltuielilor trimise spre decontare, propunerea de soluții de corecție în cazul sesizării unor disfuncționalități în derularea proiectului, din punct de vedere financiar.