Activitatea de clasare

Activitatea de clasare a început după restaurarea integrală a primelor manuscrise și s-a desfășurat în paralel cu activitatea de restaurare. Această activitate implică întocmirea documentației necesare pentru clasarea fiecărui manuscris restaurat. Au fost completate 32 de „Cereri de clasare”, adresate Direcției de Patrimoniu a Ministerului Culturii. Aceste dosare conțin „fișele standard“, care cuprind descrierea bunului cultural, cu materialul, tehnica, dimensiunile (și alți parametri de identificare), documente de referință, antecedente, starea de conservare, cantitatea, date specifice – prezența semnăturilor, a inscripționărilor, mărcilor etc.), „fișele analitice“, pe care apar toate datele exemplarului propus pentru clasare (informații legate de deținători, titlul, descrierea de catalog, ilustrațiile, ornamentele, alfabetul, notele generale, legătura și starea de conservare, ex-libris-urile, criteriile de bibliofilie, vedeta de responsabilitate, oglinda paginii de titlu), căreia îi sunt anexate fotografii care să redea aspectele esențiale (coperta, prima pagină etc.), „fișele de conservare“, care cuprind descrieriile legate de: autor, deținător, categorie, datare, numărul de inventar, dimensiuni și numărul de file. Raportul de expertiză constituie, astfel, dosarul care înglobează toate aceste documente. În plus se realizează o descriere exhaustivă a stării de conservare a bunului cultural, a lipsurilor, a ștampilelor, a filelor deteriorate, a completărilor de material, a însemnărilor, a recompactărilor, a suportului material, a restaurărilor, a condițiilor de păstrare și a propunerilor de conservare. Acestor documente le sunt alăturate fotografii ale manuscriselor. Pentru toate manuscrisele s-au verificat criteriile de clasare, si s-a argumentat necesitatea clasării lor în patrimonial national. Expertul clasare angajat în cadrul proiectului a calculat punctajele pentru clasarea fiecărui manuscris în parte, conform criteriilor stabilite de Direcția Patrimoniu. Argumente precum vechimea, frecvența, starea de conservare, valoarea istorică, valoarea memorială, autenticitatea, calitatea formală stau la baza formulării concluziilor care însoțesc toate propunerile de clasare.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *