Rezultate

Pe măsură ce sunt restaurate la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, fragmentele de manuscrise sunt digitalizate, descrise și publicate pe site-ul Fragmentarium (click pe imaginea de mai jos).

Pe parcursul proiectului au fost întocmite 20 de dosare de clasare aferente celor 20 de manuscrise restaurate prin intermediul proiectului.  Aceste solicitări de clasare a manuscriselor în Patrimoniul Național au fost înaintate, spre evaluare și aprobare, Direcției Patrimoniu a Ministerului Culturii.

Până în momentul de față, trei membri ai echipei proiectului au beneficiat de formare în scopul  dezvoltării competențelor și expertizei în  domenii conexe biblioteconomiei precum restaurarea și digitizarea cărților și manuscriselor vechi,  expertizarea și clasarea fragmentelor de manuscrise medievale.

În lunile februarie-aprilie 2022, Biblioteca Academiei Române din Cluj va organiza o expoziție cu fragmentele restaurate și descrise în cadrul proiectului FRAGMED, precum și cu alte exponate din colecțiile sale.