Rezultate

Vernisajul expoziției in situ

În data de 8 februarie 2022, Biblioteca Academiei Române din Cluj a vernisat expoziția cuprinzând cele 21 de fragmente de manuscrise restaurate și descrise în cadrul proiectului FRAGMED, precum și cu alte exponate.

Câteva etape esențiale ale proiectului „FRAGMED – Un puzzle transilvan: Reconstruind cultura medievală din fragmente de codice” au fost desăvârșite prin vernisarea expoziției in situ, la Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca. Astfel, doi ani de muncă de restaurare, expertizare și elaborare a dosarelor de clasare pentru cele 21 de fragmente de manuscrise medievale pe suport pergament au fost încununați prin deschiderea acestei expoziții. Au fost aduse la viață fragmente din cele mai vechi manuscrise ale Clujului și Transilvaniei (sec. XII-XVI), care fuseseră utilizate ca maculatură, în legătura unor cărți din sec. XVI-XVII. Instituția gazdă, prin mijlocirea echipei proiectului, a oferit, astfel, României, un nou patrimoniu, care, deși exista, era ignorat. La Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca s-a născut colecția de „fragmenta codicum” (Fragm. Cod. Lat.). Deschiderea expoziției a beneficiat de prezența mai multor personalități clujene : Acad. Doru Pamfil, Președintele Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, Prof. Dr. Sorin Crișan, Directorul Bibliotecii Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, Prof. Dr. Daniel David, Rectorul Universității Babeș-Bolyai, PS Benedict Bistrițeanul, Prof. Univ. Dr. Adrian Papahagi, C.Ș. II, Dr. Codruța Cuceu, manager al proiectului. Ne-au onorat cu prezența peste 50 de alți prieteni, colegi și savanți din Cluj, din țară și din străinătate.

În cadrul evenimentului, invitații noștri speciali de la Institutul de Muzicologie din Budapesta ne-au oferit un regal. Trei dintre manuscrisele corale expuse au prins viață prin vocile lui Eszter Gaál și Mózes Enyedi:
1. Introit, cântat la praznicul Sfântului Mihail, patronul episcopiei catolice a Transilvaniei, din gradualul bisericii Sfântul Mihail din Cluj, începutul sec. XVI (Alba Iulia, Bibl. Batthyaneum MS I.1 & Cluj, BAR, Fragm. Cod. Lat. 19-21);
2. Răspunsul ‘Lapides torrentes’, cântat la sărbătoarea Sfântului Ștefan protomartirul, dintr-un fragment clujean din prima jumătate a secolului XV (Cluj, BAR, Fragm. Cod. Lat. 14-15);
3. Antifon ‘Ave Spes Nostra’, cântat de Bunavestire, din antifonarul catedralei din Oradea, secolul XV (Győr, Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, s.n. & Cluj, BAR Fragm. Cod. Lat. 1-2).

Atelier de caligrafie medievală pe suport de hârtie

În data de 31 martie 2022 a fost organizat primul atelier demonstrativ de caligrafie medievală pe suport de hârtie. Atelierul a fost facilitat de Prof. univ. Dr. Adrian Papahagi și de cei doi Asistenți facilitatori expoziție. La atelier au participat 17 studenți ai Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Iată câteva imagini.

Activități de facilitare a expoziției in situ

Lunile de primăvară ale anului 2022 au fost marcate de intensa desfășurare a unor activități de facilitare a expoziției. Asistenții facilitatori din cadrul expoziției au oferit unui număr mare de grupuri (elevi, studenți, masteranzi, doctoranzi) ghidaj în vizitarea expoziției. Acest tip de ghidaj s-a desfășurat în toată perioada de implementare a activității expoziționale.

Prezentarea succintă a celor 21 de manuscrise medievale

Broșura ce poate fi consultată mai jos conține informații despre cei 21 de itemi care au fost restaurați în cadrul proiectului.

Brosura

Catalogul expoziției

Catalogul expoziției Fragmed poate fi consultat aici:

A Transylvanian Puzzle – Exhibition Catalogue

 

Filme documentare realizate în cadrul proiectului

Filmul „FRAGMED – Un puzzle transilvan: reconstituind cultura medieval din fragmente de codici” documentează istoria medievală a Clujului în relație cu fragmentele de manuscrise pe suport din pergament restaurate în cadrul proiectului. Acesta dezvăluie câteva „file” din istoria multi-etnică, multiculturală și pluri-confesională a Clujului și Transilvaniei medievale. 

 

 

Filmul documentar despre procesul de restaurare al celor 21 de manuscrise medievale prezintă etapizat procedeele și tehnicile de restaurare și legare la care acestea au fost supuse. 

 

Vernisajul expoziției itinerante de la Muzeul Maihaugen din Lillehammer

În paralel cu desfășurarea expoziției in situ, în perioada ianuarie 2022– august 2022 s-au realizat, prin colaborare între Academia Română, Filiala Cluj-Napoca și Bjerkaker LearningLab, etapele pregătitoare ale vernisării expoziției în Norvegia. Instituția parteneră Bjerkaker LearningLab a întreprins toate demersurile necesare pentru a putea organiza, în cadrul Muzeului Maihaugen din Lillehammer, vernisajul expoziției itinerante.
Evenimentul de deschidere a expoziției itinerante din cadrul proiectului „FRAGMED – Un puzzle transilvan: reconstituind cultura medievală din fragmente de codice” a avut loc miercuri, 24 august 2022, la ora 15:00, la Muzeul Maihaugen din Lillehammer. Sturla Bjerkaker, coordonatorul norvegian al proiectului, Kristina Skåden, curatorul expoziției din Lillehammer și Kjell Mariul Mathiesen, Șef de Departament în cadrul Muzeului Lillehammer au avut intervenții în cadrul evenimentului de deschidere a expoziției. La eveniment au participat aproximativ 20 de persoane.
Inaugurarea expoziției itinerante ale acestor manuscrise medievale restaurate marchează și debutul etapei finale a implementării proiectului intitulat FRAGMED – Un puzzle transilvan: reconstituind cultura medievală din fragmente de codice, prin intermediul căruia partenerii, beneficiază de o finanțare nerambursabilă din Granturile SEE 2014-2021 în valoare de 128.775,57 Euro.
Expoziția deschisă în cadrul Muzeului Maihaugen oferă celor 21 de fragmente de manuscris din România vizibilitate internațională, în scopul de a atrage atenția asupra necesității salvării și conservării unor asemenea obiecte cu relevanță europeană. Expoziția principală, ce conține și manuscrisele restaurate a fost deja inaugurată, în luna februarie 2022, la Cluj-Napoca. Maihaugen prezintă o versiune mai redusă a expoziției in situ și cuprinde panouri expoziționale, două filme documentare privind istoria manuscriselor și procesul de restaurare, exemple digitalizate de fragmente de manuscrise și cărți sau fotografii ale lucrărilor de restaurare, dar și o instalație multimedia care explică istoria fiecărui manuscris.

Ateliere de prezentare de tehnici de producție și prelucrare a pergamentului

În 12 și 13 septembrie 2022 au fost organizate două ateliere de producție și prelucrare a pergamentului. În cadrul celui dintâi atelier, Expertul prelucrare pergament a ilustrat procesul de prelucrare a pergamentului, cu particularizări specifice privind aspectele tehnice ale realizării pergamentului din diverse tipuri de piei și influența parametrilor tehnologici în obținerea caracteristicilor speciale diverselor utilizări ale pergamentului. Tot în cadrul acestui atelier, Expertul prelucrare pergament a ilustrat principalele momente ale istoriei prelucrării pergamentului, cu un accent pe istoria regională medievală a acestui meșteșug, ce se particularizează prin realizarea, în Transilvania de Ev Mediu, a unui tip de pergament de o calitate atât de bună încât cu greu putea fi deosebit de cel importat. În cadrul celui de-al doilea atelier, Expertul prelucrare pergament a prezentat un ghid de evaluare a stării de degradare a unui pergament de patrimoniu, explicând (i) metodele de identificare a animalului din care este realizat, (ii) tipurile de deteriorare în functie de factorii de deteriorare și (iii) evaluarea gradului de deteriorare. La primul atelier ne-au onorat cu prezența 32 de persoane, iar la cel de-al doilea au participat 17 persoane. Grupurile de participanți la aceste ateliere au fost eterogene, fiind formate din specialiști din instituții muzeale clujene, bibliotecari, studenți, masteranzi, doctoranzi, precum și persoane interesate de istoria pergamentului și a cărții.

Atelier demonstrativ de scriere caligrafică medievală pe suport de hârtie și pergament

În data de 14 noiembrie 2022, în cadrul expoziției, a fost organizat cel de-al doilea atelier demonstrativ de caligrafie medievală pe suport de hârtie și pergament. Facilitatorul atelierului, unul dintre cei mai buni medieviști ai României, le-a împărtășit participanților la atelier câteva elemente introductive de paleografie latină, după care, i-a inițiat în diversele stiluri de scriere utilizată în Evul Mediu. Atelierul de caligrafie a început printr-o etapă preliminară de pregătire a „penițelor” printr-o metodă specifică de crestare a vârfului penelor de pasăre (gâscă). Participanții la atelier au deprins metodele de crestare și de utilizare precisă a acestui instrument rudimentar și persisabil de scris utilizat timp de câteva secole, respectiv de la începutul Evului Mediu timpuriu până în secolul al XIX-lea. Participanții s-au familiarizat nu doar cu acest rar ritual al crestării penelor de pasăre păstrat până astăzi doar de câțiva caligrafi profesioniști, ci și cu diferențele pe care materialele suport, pergamentul sau hârtia, le impun caligrafiei. În cadrul acestui atelier s-a insistat pe scrierea dominantă la în Evul Mediu în multe părți ale Europei, din Anglia și Franța până în Europa Centrală, iar participanții au putut exersa, minuscula gotică numită textualis, varianta nordică, scrierea carolingiană. La acest atelier au participat entuziaști 30 de persoane.

Atelier demonstrativ de restaurare corp carte și legătură de carte

Mai multe generații s-au bucurat în data de 19 ianuarie 2023 la Biblioteca Academiei, Filiala Cluj-Napoca, de prezența a patru excepționali restauratori de carte din cadrul Centrului Naţional de Restaurare şi Conservare a Cărţii Vechi al Muzeului Național al Unirii din Alba-Iulia. În cadrul unui atelier demonstrativ, practic și interactiv, cei mai curajoși și curioși din cei peste patruzeci de participanți și-au putut testa dibăcia și răbdarea exersând principalele tehnici de restaurare a cărților vechi sub atenta supraveghere a specialiștilor. Le mulțumim infinit celor patru specialiști-restauratori, Alexandru Știrban, Maria Zgârciu, Marius Anghel și Maria Cernea, pentru salvarea, prin restaurare, a celor 21 de fragmente de manuscrise medievale ale Bibliotecii Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, pentru tot efortul de formare practică, în domeniul restaurării de carte, a doi beneficiari direcți ai proiectului nostru comun și pentru că, prin facilitarea acestui atelier, au deschis și generației mai tinere apetitul pentru această profesie rară și cu atât mai prețioasă.

Atelier demonstrativ de restaurare corp carte și legătură de carte

Mai multe generații s-au bucurat în data de 19 ianuarie 2023 la Biblioteca Academiei, Filiala Cluj-Napoca, de prezența a patru excepționali restauratori de carte din cadrul Centrului Naţional de Restaurare şi Conservare a Cărţii Vechi al Muzeului Național al Unirii din Alba-Iulia. În cadrul unui atelier demonstrativ, practic și interactiv, cei mai curajoși și curioși […]

Rezultate

Pe măsură ce au fost restaurate la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, fragmentele de manuscrise au fost digitalizate, descrise și publicate și pe site-ul Fragmentarium (click pe imaginea de mai jos). Pe parcursul proiectului au fost întocmite 32 de dosare de clasare aferente tuturor manuscriselor restaurate prin intermediul proiectului.  Aceste solicitări de clasare a manuscriselor […]

Atelier demonstrativ de scriere caligrafică medievală pe suport de hârtie și pergament

În data de 14 noiembrie 2022, în cadrul expoziției, a fost organizat cel de-al doilea atelier demonstrativ de caligrafie medievală pe suport de hârtie și pergament. Facilitatorul atelierului, unul dintre cei mai buni medieviști ai României, le-a împărtășit participanților la atelier câteva elemente introductive de paleografie latină, după care, i-a inițiat în diversele stiluri de […]

Ateliere de prezentare de tehnici de producție și prelucrare a pergamentului

În 12 și 13 septembrie 2022 au fost organizate două ateliere de producție și prelucrare a pergamentului. În cadrul celui dintâi atelier, Expertul prelucrare pergament a ilustrat procesul de prelucrare a pergamentului, cu particularizări specifice privind aspectele tehnice ale realizării pergamentului din diverse tipuri de piei și influența parametrilor tehnologici în obținerea caracteristicilor speciale diverselor […]

Vernisajul expoziției itinerante de la Muzeul Maihaugen din Lillehammer

În paralel cu desfășurarea expoziției in situ, în perioada ianuarie 2022– august 2022 s-au realizat, prin colaborare între Academia Română, Filiala Cluj-Napoca și Bjerkaker LearningLab, etapele pregătitoare ale vernisării expoziției în Norvegia. Instituția parteneră Bjerkaker LearningLab a întreprins toate demersurile necesare pentru a putea organiza, în cadrul Muzeului Maihaugen din Lillehammer, vernisajul expoziției itinerante.Evenimentul de […]

Filme documentare realizate în cadrul proiectului

Filmul „FRAGMED – Un puzzle transilvan: reconstituind cultura medieval din fragmente de codici” documentează istoria medievală a Clujului în relație cu fragmentele de manuscrise pe suport din pergament restaurate în cadrul proiectului. Acesta dezvăluie câteva „file” din istoria multi-etnică, multiculturală și pluri-confesională a Clujului și Transilvaniei medievale.  Filmul documentar despre procesul de restaurare al celor 21 […]