Despre proiecT

Nevoia implementării proiectului își are originile în ultimele tendințe din domeniul biblioteconomiei, respectiv acelea prin care se încearcă depășirea practicilor tradiționale care îngreunează, adesea, accesul publicului larg la colecțiile de cărte veche și rară.

Printre rezultatele directe ale proiectului, propunem creșterea accesibilității publicului larg la manuscrise rare medievale,aflate în proprietatea promotorului și organizarea unei expoziții cu caracter compozit (consultare clasică, video și digitală și prin intermediul unor ateliere demonstrative) menită să faciliteze experimentarea interactivă a istoriei medievale a Clujului, prin intermediul manuscriselor de la acea vreme.

Proiectăm ca rezultate indirecte ale proiectului, sensibilizarea publicului larg față de istoria acestor manuscrise și față de fragilitatea lor în fața scurgerii implacabile a timpului și facilitarea procesului de conștientizare și/sau cunoaștere culturală (și științifică) a unei întregi tradiții istorice de multiculturalism și pluriconfesionalitate izvorâtă din Transilvania medievală. Astfel, în cadrul proiectului, propunem, într-o perioadă de 24 de luni, intervenția complexă (expertizare, restaurare, clasare și expunere) asupra a 21 de fragmente de codice medievale, instruirea și dezvoltarea profesională a 6 persoane în domeniile implicate în această intervenție complexă, precum și prezentarea, în cadrul unei expoziții cu caracter compozit, a acestor bunuri culturale mobile restaurate. Toate aceste obiective vizează promovarea coeziunii sociale între cetățenii de diferite etnii și confesiuni prin crearea unui model de cooperare în scopul valorizării patrimoniului cultural. Întrucât Solicitantul nu dispune de un laborator de restaurare de carte veche adecvat nevoii urgente de restaurare a manuscriselor selectate din depozitele sale și nici de personal pregătit în acest scop, pentru implementarea proiectului s-a stabilit un parteneriat cu Muzeul Național al Unirii Alba-Iulia al cărui centru de restaurare deține experiența și expertiza necesare.

Totodată, acest parteneriat, precum și cel stabilit cu Bjerkaker LearningLab, un ONG din Norvegia, va facilita, prin activitățile de formare formală și non-formală pe care le gestionează prin schimb reciproc de experiență, crearea unui model de bune practici în intervenția complexă asupra patrimoniului cultural. Astfel, cel puțin șase din membrii echipei, vor beneficia, în mod direct de instruire în scopul dezvoltării competențelor profesionale și al îmbogățirii cunoștințelor despre expertizarea, restaurarea, clasarea și expunerea, în manieră inovativă, a cărții vechi. Instruirea beneficiarilor în domeniul restaurării va fi asumată de Partenerul 1, iar cea de formare în proiectarea versiunii multimedia a expoziției și de facilitare a activităților educative din cadrul expoziției prin metode non-formale de formare, va fi asumată de Bjerkaker LearningLab.

DESPRE FINANŢATORI

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014 – 2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro

Promotor de proiect: Academia Română Filiala Cluj-Napoca
Parteneri de proiect: Muzeul Național al Unirii Alba Iulia (România), Bjerkaker LearningLab (Norvegia)
Valoarea totală a proiectului: 616.578,49 lei (128.934,67 euro)
Valoarea finanțării nerambursabile (85% Grant SEE și 15% bugetul național): 615.817,69 lei (128.775,57 euro)
Durată: 24 luni
Locație de implementare: Cluj-Napoca, Alba Iulia (România), Oslo (Norvegia)
Facebook: www.facebook.com/Proiect-Fragmed-reconstituind-cultura-medieval%C4%83-din-fragmente-de-codice-102049364940963