Sub-activitatea de instruire non-formală în domeniul facilitării activităților și proceselor de grup și a proiectării expoziției

Sub-activitatea de instruire non-formală în domeniul facilitării activităților și proceselor de grup și a proiectării expoziției, a facilitării activităților și atelierelor expoziționale se adresează altor două persoane angajate temporar în cadrul proiectului. Această activitate de instruire este asumată de instituția parteneră din Norvegia, Bjerkaker LearningLab, cu scopul de a instrui beneficiarii în metode noi de educație non-formală ce pot fi utilizate în cadrul expozițiilor și pot fi adaptate atât pentru grupuri de tineri, cât și pentru grupuri de adulți. Cei doi asistenți sunt instruiți într-o manieră non-formală, pentru a deprinde tehnicile moderne de facilitare a proceselor de lucru cu grupuri eterogene, metode ce iau în calcul atât starea emoțională și nevoile de învățare individuale, precum și specificitatea mediului și a contextului pentru eficiența formării.

Partenerul norvegian, care dispune de expertiză în andragogie, respectiv în planificarea, organizarea și curatorierea expozițiilor, și-a asumat, prin reprezentanții săi, responsabilitatea de a oferi consultanță în câteva domenii integrate în managementul învățării și educației adulților, domenii precum metodologia educației non-formale, tehnici de proiectare a expozițiilor inovative și itinerante și, respectiv tehnici de animare a expozițiilor.
Activitățile desfășurate până în momentul de față au luat, mai degrabă, forma unor ședințe de mentorat, din cauza formatului online prin intermediul căruia s-a desfășurat această activitate de formare.

În etapa premergătoare vernisării expoziției in situ, formatorii, reprezentanți ai instituției partenere din Norvegia, au oferit Promotorului de proiect, în cadrul câtorva întâlniri în prezență fizică, servicii de consultanță în domeniul expunerii inovative a fragmentelor medievale restaurate, furnizând, totodată, îndrumare în privința metodelor și tehnicilor utilizate în gestionarea și facilitarea grupurilor neomogene de persoane, respectiv de potențialii vizitatori ai expoziției. Astfel, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca a beneficiat în toate etapele implementării proiectului, de consultanță pentru organizarea într-un format cât mai atractiv – pentru tineri și seniori, pentru specialiști și publicul larg deopotrivă – a workshop-urilor planificate în cadrul expoziției.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *