Comunicare despre fragmente la BAR Cluj

În data de 29 octombrie 2021, Adrian Papahagi va prezenta o comunicare cu titlul „Descrierea fragmentelor de manuscrise medievale: metode și probleme” în cadrul conferinței Cuvânt și imagine în producția de carte din spațiul european (secolele XV-XX), desfășurată la Biblioteca Academiei din Cluj. Comunicarea tratează diferite probleme metodologice privind descrierea fragmentelor de manuscrise medievale: identificarea textelor, datarea și localizarea fragmentelor, reconstituirea condiției originare a filelor sau bifoliilor originale (dimensiuni, colație), stabilirea originii, a provenienței și a uzului liturgic, identificarea fragmentelor care provin din același manuscris (membra disjecta), eventual răspândite în mai multe colecții și țări. Problemele ridicate sunt legate de activitatea cercetătorului în cadrul proiectului FRAGMED, derulat la Biblioteca Academiei Române din Cluj.

Programul conferinței:

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *