ATELIER DEMONSTRATIV DE RESTAURARE CORP CARTE ȘI LEGĂTURĂ DE CARTE

  • Data evenimentului: luni, 19 ianuarie a.c., intervalul orar 11:00 – 15:00
  • Locul evenimentului:  Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca

Despre eveniment

Patru reprezentanți ai Centrului Naţional de Restaurare şi Conservare a Cărţii Vechi din cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba-Iulia, a căror activitate este dedicată identificării  factorilor de deteriorare a obiectelor pe suport papetar sau din pergament, respectiv descoperirii  celor mai optime metode de conservare, restaurare, protecție și valorificare a lor, vor facilita joi, 19 ianuarie 2023 un atelier demonstrativ de restaurare corp carte și restaurare legătură de carte.

Astfel, o însemnată parte a activității Centrului Naţional de Restaurare şi Conservare a Cărţii Vechi, ce urmează tradițiile de restaurare a corpului cărții având ca suport hârtia şi pergamentul precum şi pe cele de restaurare legătură de carte, având ca suport pielea, pergamentul, lemnul şi elemente de cusătură, inițiate și perpetuate în mai vechea structură a Laboratorului de Restaurare-Conservare, va fi prezentată participanților la atelier.

Alexandru Știrban, Maria Similia Zgârciu,  Marius Nicolae Anghel și Maria Cernea, restauratori cu bogată experiență dovedită atât prin restaurarea unui număr semnificativ de obiecte de patrimoniu, prin elaborarea de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, prin proiectarea, amenajarea și prezentarea unor expozitii dar și prin contribuţia adusă în domeniul pregătirii şi specializării viitorilor specialişti din domeniu, vor dezvălui participanților la atelier, prin instruire practică participativă, cele mai importante proceduri ale restaurării cărților vechi și etapele esențiale ale conservării acestui tip de obiect de patrimoniu. 

Pe baza unei îndelungate documentări și a unei relevante experiențe în domeniul cercetării științifice axate pe identificarea celor mai bune metode de conservare preventivă, conservare curativă şi de restaurare a cărţilor şi documentelor vechi, facilitatorii acestui atelier le vor deschide participanților apetitul pentru munca de restaurare și de restituire, într-o formă cât mai apropiată de original, a unui manuscris sau a unei tipărituri vechi. Principiile metodologiilor adecvate  întreruperii proceselor distructive și a degradărilor suferite de fragmentele de manuscrise sau de cărțile vechi le vor fi prezentate participanților într-o manieră atractivă, prin exersarea unor manevre specifice procesului de restaurare.

Astfel, în cadrul acestui atelier, participanții vor descoperi modurile în care diferitele etape ale procesului de restaurare contribuie la oprirea deteriorării cărților și documentelor de patrimoniu, păstrând atât elementele de originalitate, cât și însemnătatea, scopul sau funcționalitatea lor.

Atelierul este organizat de Academia Română, Filiala Cluj-Napoca în colaborare cu Muzeul Național al Unirii din Alba-Iulia, prin intermediul proiectului „FRAGMED – Un puzzle transilvan: reconstituind cultura medieval din fragmente de codice”, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, în cadrul Programului RO-CULTURA.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *